Kalite Politikamız
Günün koşulları ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli olarak güncellediğimiz Kalite Yönetim Sistemi’miz ve 60 yıllık deneyime dayanan kalite anlayışımızla müşteri beklentilerinin ötesine geçmek için çalışıyoruz.
 

İş Sağlığı Güvenliği Politikası

 
İş Sağlığı Politikamız doğrultusunda, aşağıda belirttiğimiz çalışmaları tüm detaylarıyla ve tizlikle uygulayacağımızı taahhüt ediyoruz:
 
* İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’mizin sürekliliği için “ISO 45001 İş Güvenliği Sistemi”nin tüm şartlarını karşılamayı ve tüm çalışma arkadaşlarımızın bu amaç için çalışmalarını sağlamayı,
* İş sağlığı ve güvenliği uygulama ve hedeflerimizin devamlılığını sağlayacak; anlaşılabilir, izlenebilir ve sürekli iyileştirmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’mizi istisnasız olarak uygulamayı,
* Departman yöneticilerinin liderliğinde, belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,
* Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyecek faaliyetler yürütmeyi,
* Uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasalara ve diğer şartlara uymayı,
* Standart gereklilikleri çerçevesinde, gerektiğinde tüm paydaşlara danışılarak katılımlarını sağlamayı, taahhüt ediyoruz.
* Tüm paydaşlarımızı iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yerine getirmeye teşvik ederek, yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket etmelerini sağlamayı.
 

Bilgi Güvenliği Politikası

 
BASTEEL olarak, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşların güvenliğini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler sırasında kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu bağlamda, sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerimizin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahip. Bu amaçla,

* ISO 27001:2017 sistemimizi sürekli olarak geliştiriyor ve etkinliğini sağlıyoruz,
* Çalışanlarımızı bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirecek çalışmalar yapıyoruz,
* Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uyuyoruz.


Kalite Belgeleri